Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”

11 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 584/400/23 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiegow obszarze „Wspieranie…