Menu Zamknij

Komórki organizacyjne

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Aleksander Kornatowski
sekretariat dyrektora Edyta Wojdalska

tel. 22 37 68 502

e-mail: sekretariat@mcps.com.pl


Zastępca Dyrektora ds. Społecznych Elżbieta Bogucka
Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania Rodziny Mariusz Budziszewski
sekretariat zastępców dyrektora Maria Myśliwiec

tel. 22 37 68 503

e-mail: sekretariat2@mcps.com.pl


Wydział Programów Społecznych

kierownik

Izabela Rytel-Szczerbińska

tel. 22 37 68 568

e-mail: programy.spoleczne@mcps.com.pl


Wydział Ekonomii Społecznej

kierownik                             

Robert Gajewski

tel. 22 37 68 561

e-mail: es@mcps.com.pl


Wydział Projektów

kierownik

Zbigniew Stanik

tel. 22 37 68 568

e-mail: projekty@mcps.com.pl


Wydział Polityki Senioralnej

kierownik

Paweł Sęktas

tel. 22 37 68 506

e-mail: seniorzy@mcps.com.pl


Wydział Badań Społecznych

kierownik

Piotr Nowak-Skyrpan

tel. 22 37 68 558

e-mail: badania@mcps.com.pl


Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej

kierownik

Dagmara Jaworska-Bednarek

tel. 22 37 68 556

e-mail: szkolenia@mcps.com.pl


Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych    

kierownik

Katarzyna Kaczmarczyk-Tokarska

tel. 22 37 68 583

e-mail: niepelnosprawnosc@mcps.com.pl


Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej

kierownik

Anna Rodzeń-Kuczmarska

tel. 22 37 68 589

e-mail: rehabilitacja@mcps.com.pl


Wydział Profilaktyki Uzależnień

kierownik

Tomasz Osadnik

tel. 22 37 68 574

e-mail: profilaktyka@mcps.com.pl


Biuro Edukacji Społecznej

p.o. kierownika

Piotr Lejzerowicz

tel. 22 37 68 575

e-mail: edukacja.spoleczna@mcps.com.pl


Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

kierownik

Agnieszka Patrzałek

tel. 22 37 68 554

e-mail: piecza@mcps.com.pl


Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń

koordynator 

Sylwia Chmielewska

tel. 22 37 68 591

e-mail: zezwolenia@mcps.com.pl


Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

dyrektor

Bożena Sawicka

tel. 22 37 68 501

e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl


Wydział Adopcji

kierownik

Tadeusz Płudowski

tel. 22 37 68 548


Wieloosobowe Stanowisko ds. Banków Danych tel. 23 67 35 552

e-mail: woa.wbd@mcps.com.pl


Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

Oddział w Ciechanowie

p.o. kierownika

Elżbieta Lewandowska

tel. 23 67 35 609

e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl


Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

Oddział w Ostrołęce

kierownik

Magdalena Kłak

tel. 29 71 70 304

e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl


Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

Oddział w Płocku

kierownik

Elżbieta Smykowska

tel. 24 36 66 671

e-mail: woa.plock@mcps.com.pl


Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

Oddział w Radomiu

kierownik

Monika Bednarczyk

tel. 48 36 83 856

e-mail: woa.radom@mcps.com.pl


Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

Oddział w Siedlcach

kierownik

Małgorzata Jaroszek

tel. 25 64 40 630

e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl


Wydział Budżetu i Finansów

kierownik

Anna Orłowska

tel. 22 37 68 538

e-mail: finanse@mcps.com.pl


Wydział Kadr i Szkoleń

kierownik

Magdalena Damska

tel. 22 37 68 520

e-mail: kadry@mcps.com.pl


Wydział Organizacji

kierownik

Natasza Grodzicka

tel. 22 37 68 505

e-mail: organizacja@mcps.com.pl


Kancelaria

kierownik

Katarzyna Dral

tel. 22 37 68 534

e-mail: mcps@mcps.com.pl


Archiwum Zakładowe

p.o. kierownika

Jan Ryć

tel. 22 37 68 532

e-mail: archiwum-zakladowe@mcps.com.pl


Wydział Administracyjno-Gospodarczy

kierownik

Beata Kaczyńska

tel. 22 37 68 536

e-mail: administracja@mcps.com.pl


Biuro Informatyki

kierownik

Marcin Rucki

tel. 22 37 68 570

e-mail: informatyka@mcps.com.pl


Wydział Kontroli

kierownik

Jarosław Piekarski

tel. 22 37 68 530

e-mail: kontrola@mcps.com.pl


Wydział Zamówień

p.o. kierownika

Andrzej Rzewiński

tel. 22 37 68 511

e-mail: przetargi@mcps.com.pl


Wydział Komunikacji i Promocji

kierownik

Hanna Maliszewska

tel. 22 37 68 525

e-mail: komunikacja@mcps.com.pl


Biuro Promocji

kierownik

Damian Zieliński

tel. 22 37 68 526

e-mail: biuro.promocji@mcps.com.pl


Wydział Radców Prawnych

kierownik

Anna Miziołowska

tel. 22 37 68 515

e-mail: radcy.prawni@mcps.com.pl


Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji Magdalena Mazur

tel. 22 37 68 544

e-mail: iod@mcps.com.pl


Jednoosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Rafał Nikodym

tel. 22 37 68 544

e-mail: audytor@mcps.com.pl


Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP

koordynator

Adam Mirosz

tel. 22 37 68 523

e-mail: bhp@mcps.com.pl


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności Anna Kacprzyk

tel. 22 37 68 532

e-mail: niejawne@mcps.com.pl


Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomanii Zdzisław Biszewski

tel. 22 37 68 576

e-mail: ekspert@mcps.com.pl


03.01.2022 12:05
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Dral
ostatnia aktualizacja: 15.02.2022 13:13