Menu Zamknij

Komórki organizacyjne

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki SpołecznejAleksander Kornatowski
sekretariat dyrektoraEdyta Wojdalska
tel. 22 37 68 502
e-mail: sekretariat@mcps.com.pl

Zastępca Dyrektora ds. SpołecznychElżbieta Bogucka-Lityńska
Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki Uzależnień i Wspierania RodzinyMariusz Budziszewski
sekretariat zastępców dyrektoraNatalia Prokopczuk
tel. 22 37 68 503
e-mail: sekretariat2@mcps.com.pl

Wydział Programów Społecznych
kierownik
Izabela Rytel-Szczerbińska
tel. 22 37 68 571
e-mail: programy.spoleczne@mcps.com.pl

Wydział Ekonomii Społecznej
kierownik                             
Robert Gajewski
tel. 22 37 68 561
e-mail: es@mcps.com.pl

Wydział Usług Społecznych
kierownik                             
Luiza Burba
tel. 22 37 68 562
e-mail: uslugi.spoleczne@mcps.com.pl

Wydział Projektów
kierownik
Zbigniew Stanik
tel. 22 37 68 568
e-mail: projekty@mcps.com.pl

Wydział Polityki Senioralnej
kierownik
Paweł Sęktas
tel. 22 37 68 506
e-mail: seniorzy@mcps.com.pl

Biuro Badań Społecznych
kierownik
Piotr Nowak-Skyrpan
tel. 22 37 68 558
e-mail: badania@mcps.com.pl

Biuro Szkoleń Kadr Pomocy Społecznej
kierownik
Dagmara Jaworska-Bednarek
tel. 22 37 68 556
e-mail: szkolenia@mcps.com.pl

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
kierownik
Katarzyna Karczmarczyk-Tokarska
tel. 22 37 68 583
e-mail: niepelnosprawnosc@mcps.com.pl

Wydział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej
kierownik
Anna Rodzeń-Kuczmarska
tel. 22 37 68 589
e-mail: rehabilitacja@mcps.com.pl

Wydział Profilaktyki Uzależnień
kierownik
Tomasz Osadnik
tel. 22 37 68 574
e-mail: profilaktyka@mcps.com.pl

Biuro Edukacji Społecznej
kierownik
Piotr Lejzerowicz
tel. 22 37 68 575
e-mail: edukacja.spoleczna@mcps.com.pl

Wydział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
kierownik
Bogusława Kaczyńska
tel. 22 37 68 554
e-mail: piecza@mcps.com.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Zezwoleń
kierownik  
Sylwia Chmielewska
tel. 22 37 68 591
e-mail: zezwolenia@mcps.com.pl

Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych
pełnomocnik
Artur Świercz
tel. 22 37 68 600
e-mail: artur.swiercz@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny
dyrektor
Bożena Sawicka
tel. 22 37 68 501
e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl

Wydział Adopcji
p.o. kierownika
Agata Kopczyńska
tel. 22 37 68 549
e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Banków Danychtel. 23 67 35 552
e-mail:woa.wbd@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ciechanowie
kierownik
Elżbieta Lewandowska
tel. 23 67 35 609
e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ostrołęce
kierownik
Magdalena Kłak
tel. 29 71 70 304
e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Płocku
kierownik
Elżbieta Smykowska
tel. 24 36 66 671
e-mail: woa.plock@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu
kierownik
Monika Bednarczyk
tel. 48 36 83 856
e-mail: woa.radom@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Siedlcach

kierownik

Małgorzata Jaroszek
tel. 25 64 40 630
e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl

Wydział Budżetu i Finansów
główny księgowy
Anna Orłowska
tel. 22 37 68 538
e-mail: finanse@mcps.com.pl

Wydział Kadr i Szkoleń
kierownik
Magdalena Damska
tel. 22 37 68 520
e-mail: kadry@mcps.com.pl

Wydział Organizacji
kierownik
Natasza Grodzicka
tel. 22 37 68 505
e-mail: organizacja@mcps.com.pl

Kancelaria
kierownik
Katarzyna Dral
tel. 22 37 68 534
e-mail:mcps@mcps.com.pl

Archiwum Zakładowe
p.o. kierownika
Jan Ryć
tel. 22 37 68 532
e-mail: archiwum-zakladowe@mcps.com.pl

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

kierownik

Urszula Żukowska
tel. 22 37 68 536
e-mail: administracja@mcps.com.pl

Biuro Informatyki

kierownik

Marcin Rucki
tel. 22 37 68 570
e-mail: informatyka@mcps.com.pl

Wydział Kontroli
kierownik
Jarosław Piekarski
tel. 22 37 68 530
e-mail: kontrola@mcps.com.pl

Wydział Zamówień Krajowych i Bagatelnych
kierownik
Andrzej Rzewiński
tel. 22 37 68 511
e-mail: przetargi@mcps.com.pl

Wydział Zamówień Unijnych i Dofinansowanych
p.o. kierownika
Paweł Ginel
tel. 22 37 68 512
e-mail: przetargi@mcps.com.pl

Wydział Komunikacji i Promocji

kierownik

Hanna Maliszewska
tel. 22 37 68 525
e-mail: komunikacja@mcps.com.pl

Biuro Promocji

kierownik

Damian Zieliński
tel. 22 37 68 526
e-mail:biuro.promocji@mcps.com.pl

Wydział Radców Prawnych

kierownik

Anna Miziołowska
tel. 22 37 68 515

Wieloosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji

Inspektor Ochrony Danych

Magdalena Mazur
tel. 22 37 68 544
e-mail: iod@mcps.com.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego

audytor wewnętrzny

Rafał Nikodym
tel. 22 37 68 544
e-mail: audytor@mcps.com.pl

Wieloosobowe Stanowisko ds. BHP

kierownik

Adam Mirosz
tel. 22 37 68 601
e-mail: bhp@mcps.com.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych Jarosław Wąszewski
tel. 22 37 68 601
e-mail:niejawne@mcps.com.pl

Ekspert wojewódzki ds. informacji o narkotykach i narkomaniiZdzisław Biszewski
tel. 22 37 68 576
e-mail: ekspert@mcps.com.pl

03.01.2022 12:05
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Katarzyna Dral
ostatnia aktualizacja: 22.02.2024 14:50