Menu Zamknij

Ewidencje, rejestry

Rejestry publiczne:

 • rejestr wydanych dyplomów uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • rejestr osób, które ukończyły szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka
 • Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
 • Centralny Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie

 

Rejestry kancelaryjne:

 • rejestr upoważnień dyrektora
 • rejestr zarządzeń dyrektora
 • rejestr skarg i wniosków
 • centralny rejestr umów
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • rejestr spraw sądowych
 • rejestr opinii i informacji prawnych