Menu Zamknij

Ewidencje, rejestry

Rejestry publiczne:

 • rejestr wydanych dyplomów uzyskania I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
 • rejestr świadectw ukończenia szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka
 • rejestr świadectw ukończenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • rejestr świadectw ukończenia szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
 • rejestr kandydatów na rodziców adopcyjnych
 • elektroniczny rejestr dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego
 • Wojewódzki Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie z terenu województwa mazowieckiego
 • Centralny Bank Danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie

Rejestry kancelaryjne:

 • rejestr upoważnień dyrektora
 • rejestr zarządzeń dyrektora
 • rejestr skarg i wniosków
 • centralny rejestr umów
 • rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • rejestr pieczęci służbowych
 • rejestr delegacji służbowych kierowców
 • rejestr spraw sądowych
 • rejestr opinii i informacji prawnych

Ewidencje: