Menu Zamknij

Wykaz ośrodków adopcyjnych uprawnionych do realizacji procedur adopcyjnych w województwie mazowieckim

OŚRODKI PUBLICZNE

 

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny

ul. Grzybowska 80/82

00-844 Warszawa

tel. 22  376 85 01, 376 85 52

e-mail: woa.warszawa@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny prowadzi Wojewódzki Bank Danych, a także zadania związane z prowadzeniem Centralnego Banku Danych (zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013 r. poz. 851, na podstawie art. 163 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), włącznie z procesem kwalifikowania dzieci do adopcji zagranicznej, bez przeprowadzania procedur adopcji zagranicznej.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ciechanowie

ul. Orylska 3a

06-400 Ciechanów

tel. 23 673 56 09

e-mail: woa.ciechanow@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38

07-410 Ostrołęka

tel. 29 717 03 04

e-mail: woa.ostroleka@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu

ul. Mokra 2

26-610 Radom

tel. 48 368 38 56

e-mail: woa.radom@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Siedlcach

ul. E. Wiszniewskiego 4

08-110 Siedlce

tel. 25 644 06 30

e-mail: woa.siedlce@mcps.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Płocku

ul. Kolegialna 19

09-402 Płock

tel. 24 366 66 71

e-mail: woa.plock@mcps.com.pl

OŚRODKI NIEPUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie

ul. Ratuszowa 5

03-461 Warszawa

tel./fax 22 618 92 45

e-mail: katolickiosrodek@interia.pl

adopcja krajów: tel. 22 818 53 37

adopcja międzynarodowa: 22 818 54 30

Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

ul. Kredytowa 1a lok. 13

00-056 Warszawa

tel./fax 22 826 22 15

tel. 22 827 50 23

tel. kom. 501 615 204

e-mail: tpd-osrodek@adopcjatpd.pl

Katolicki Ośrodek Adopcyjny przy Caritas Diecezji Radomskiej

ul. Kościelna 3

26-604 Radom

tel. 48 385 15 34

tel. kom. 605 999 964

e-mail: oadopcyjny@caritas.pl

ADOPCJA ZAGRANICZNA

Obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 r. (Monitor Polski z dn. 17 stycznia 2017 r. Poz. 35) – w województwie mazowieckim ośrodkiem adopcyjnym uprawnionym do prowadzenia adopcji zagranicznej jest Katolicki Ośrodek Adopcyjny znajdujący się w Warszawie przy ul. Ratuszowej 5.