Menu Zamknij

MCPS-WZ/PG/351-74/2023 TP/U/S „Usługi animacji społeczno-kulturowej dla dzieci w związku z realizacją projektu pn. „Mazowsze dla Ukrainy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.”

https://platformazakupowa.pl/transakcja/815165 07.09.2023 16:50 umieścił: Damian Zieliński wytworzył: Paweł Ginel