Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 927/328/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…