Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”.

22 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 862/490/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”, w formie powierzenia realizacji zadania.
Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji na realizację wybranych ofert, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod nr tel. 22 37 68 554, 22 37 68 553 i 22 37 68 555.

Załączniki:
Uchwała nr 862/490/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 862/490/24 – zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert
Załącznik nr 2 do uchwały nr 862/490/24 – zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych


26.04.2024 08:02
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert