Menu Zamknij

Udostępnianie informacji publicznych

 

Udostępnianie  informacji publicznych następuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00 – kancelaria, I piętro, pokój 125 albo za pośrednictwem:

                – adres elektronicznej skrzynki podawczej dla podmiotów publicznych to: /mcps1/SkrytkaESP,

                – adres skrzynki domyślnej dla klientów Centrum to: /mcps1/skrytka,

  • operatora pocztowego (poczty tradycyjnej) na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.

Udostępnianie informacji publicznej w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej następuje wyłącznie na nośnikach znajdujących się w posiadaniu urzędu.

Termin:

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, rozpatrzenie wniosku może zostać przedłużone, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Opłaty:

Co do zasady dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jeżeli urząd realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów. O zasadności pobrania opłaty decyduje dyrektor MCPS, mając na względzie okoliczności danej sprawy, przy czym nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza 5 zł

Pliki do pobrania

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


13.01.2023 12:34
umieścił: Patrycja Piórkowska
wytworzył: Natasza Grodzicka