Menu Zamknij

Wnoszenie skarg i wniosków

Tryb postępowania w sprawach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków określają kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII (Dz. U. z 2021 poz. 735, z późn. zm.) oraz rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. poz. 46).

Zasady przyjmowania, rozpatrywania, przechowywania i ewidencjonowania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej reguluje zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z 15 marca 2022 r. w sprawie regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP, a także ustnie do protokołu, a ich klasyfikacja odbywa się stosownie do zawartej w nich treści.

Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej lub podczas jego nieobecności Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Centrum w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00.


26.03.2019 13:51
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 17.03.2022 15:02