Menu Zamknij

Wnoszenie skarg

Organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków określa kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096, z późn. zm.) oraz rozporządzenie w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

Sposób przyjmowania skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Polityki społecznej reguluje zarządzenie nr 41/19 Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg lub wniosków w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie, w tym telefonicznie, do protokołu, a ich klasyfikacja odbywa się stosownie do zawartej w nich treści. Kierownicy komórek organizacyjnych przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Dyrektor MCPS lub podczas jego nieobecności Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Centrum w każdy poniedziałek w godz. 15.00-16.00.


26.03.2019 13:51
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka