Menu Zamknij

Dokumenty strategiczne

Raport z monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2030 za rok 2021 (PDF, 1,14 MB)

Raport z monitoringu Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030 za rok 2022 (PDF, 1,18 MB)


Raport z wykonania w 2022 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025 (PDF, 510 KB). 


Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025. Aktualizacja 2022 (z załącznikami) (PDF, 1 464KB) – przyjęty uchwałą nr 1862/367/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 grudnia 2022 r.

Monitoring Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025. Raport za rok 2022 (PDF, 1,14 MB)

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w województwie mazowieckim na lata 2022–2025 – przyjęty uchwałą nr 1986/374/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2022 r.


Wojewódzki Program Rozwiązywania Kryzysu Bezdomności Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027 (PDF, 755 KB) – przyjęty uchwałą nr 412/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r.Regionalny Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2025 (PDF, 2,68 MB) – przyjęty uchwałą nr 526/398/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia.2023 r.


Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2027 (PDF, 956 KB) – przyjęty uchwałą nr 705/403/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.


Wojewódzki Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu Województwa Mazowieckiego na lata 2023–2026 (PDF, 3,92 MB) – przyjęty uchwałą nr 704/403/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2023 r.


19.03.2019 09:43
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 13:20