Menu Zamknij

Dokumenty strategiczne.

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (PDF, 2,75MB)

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030

Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2022

Strategia polityki społecznej na lata 2014-2020 (PDF, 6,59MB)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025 (z załącznikami)(PDF, 2 487KB).

Wojewódzki program oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami na lata 2018-2022 (PDF, 424KB)

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030 (PDF, 930KB)

Plan rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020 (PDF, 2,49MB)

Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017–2021

Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025. (PDF 1MB)

Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025 (PDF, 1 134KB)

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025 (PDF, 1 052KB)

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 (PDF, 2 019KB)


19.03.2019 09:43
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Natasza Grodzicka
ostatnia aktualizacja: 02.07.2021