Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1985/374/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2027 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego…