Menu Zamknij

„Usługa zapewnienia kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego psychiatrycznego, terapeutycznego i psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. (ID 423313) – ZNAK SPRAWY: MCPS.ZP/PG/351-2-3/2021

https://platformazakupowa.pl/transakcja/423313 Data: 10.02.2021 r. Umieścił: Paweł Ginel Wytworzył: Paweł Ginel

„Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych w ramach realizacji projektów socjalnych oraz działań informacyjno-edukacyjnych dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna” (ID 423274) – ZNAK SPRAWY: MCPS.ZP/PG/351-2-2/2021

https://platformazakupowa.pl/transakcja/423274 Data: 10.02.2021 r. Zamieścił: Paweł Ginel Wytworzył: Paweł Ginel