Menu Zamknij

Prawo


Ustawy:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez CUS

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej


Rozporządzenia:


Obwieszczenia:


28.03.2019 14:38

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Natasza Grodzicka

ostatnia aktualizacja: 01.07.2023 11:40