Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

9 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1756/269/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa…