Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.


16 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 813/488/24 ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 19 do 29 kwietnia 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej pod nr tel.: 22 376 85 09 oraz 22 376 85 10.

Załączniki:
Uchwała nr 813/488/24 z 16 kwietnia 2024 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr 813/488/24 z 16 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


18.04.2024 09:57
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Martyna Popławska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert