Menu Zamknij

Obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – wyniki oceny formalnej – sprostowanie

Sprostowanie wyników weryfikacji formalnej ogłoszonych 1 marca 2023 r. https://bip.mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/obszar-dzialania-na-rzecz-integracji-i-reintegracji-zawodowej-i-spolecznej-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-wyniki-oceny-formalnej/

Sprostowanie tabel z wynikami weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 126/382/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania pn.:

1)   „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” – w ramach zadania 1 sprostowano status oferty numer MCPS-PSN/413-1-1-109/2023,

2)   „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich” – w ramach zadania 2 sprostowano status oferty numer MCPS-PSN/413-1-2-36/2023.

Załączniki:

Zad.1. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacja społeczna – wyniki oceny formalnej

Zad. 2. Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich – wyniki oceny formalnej


27.03.2023 14:43
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert