Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2023–2025″

27 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 482/395/25 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2023–2025″

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pod numerami telefonów: 22 376 85 88, 22 376 85 96, 22 376 85 97.

Załączniki:

Uchwała nr 482/395/23 z 27 marca 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 482/395/23 z 27 marca 2023 r. – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert na zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2023–2025″

Załącznik nr 2 do uchwały 482/395/23 z 27 marca 2023 r. – Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych na zadanie  pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2023–2025″


28.03.2023 13:41
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert