Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów”

22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 890/410/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Zielona ekonomia społeczna”

22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 888/410/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”

22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 891/410/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w…

Obszar „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych” – wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 584/400/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w…