Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

3 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 45/463/24 ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.…