Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia ośrodków adopcyjnych”

28 listopada 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonywać od 30 listopada do 21 grudnia 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, pod numerami telefonów: 22 37 68 554 i 22 68 553.

Załączniki:

Uchwała nr 1967/452/23 z 28 listopada 2023 r.

Załącznik do uchwały nr 1967/452/23 – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


29.11.2023 14:47

umieścił: Damian zieliński

wytworzył: Anna Rybak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert