Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej”

16 października 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1716/442/23 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje w latach 2024-2028 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w formie powierzenia realizacji zadania.

Zgłoszeń należy dokonać w terminie od 20 października do 10 listopada 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Załączniki:

Uchwała nr 1716/442/23 z dnia 16 października 2023 r.

Załącznik do uchwały nr 1716/442/23 – ogłoszenie o naborze

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


19.10.2023 12:49

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Rybak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert