Menu Zamknij

Obszar „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi” – wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 583/400/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.

Wszystkie oferty złożone w otwartym konkursie ofert otrzymały pozytywną weryfikację formalną.

Załącznik:

Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego – wyniki weryfikacji formalnej ofert


19.05.2023 07:00

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert