Menu Zamknij

Obszar „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych” – wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 584/400/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych”.

Wszystkie oferty złożone w otwartym konkursie ofert otrzymały pozytywną weryfikację formalną.

Załączniki:

Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych – wyniki weryfikacji formalnej ofert


19.05.2023 r. 11:33

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert