Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Uchwałą nr 710/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania pn.:

1. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”;

2. „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią Załącznik nr 1 i 2 do uchwały. Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią Załącznik nr 3 i 4 do uchwały. Lista rezerwowa ofert w części dotyczącej zadania pn. „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” stanowi Załącznik nr 5 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej pod numerami telefonów: 22 376 85 09, 22 376 85 10.

Załączniki:

Uchwała nr 710/403/23 z 24 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 710/403/23 – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji – zadanie 1

Załącznik nr 2 do uchwały nr 710/403/23 – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji – zadanie 2

Załącznik nr 3 do uchwały 710/403/23 – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych – zadanie 1

Załącznik nr 4 do uchwały nr 710/403/23 – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych – zadanie 2

Załącznik nr 5 do uchwały nr 710/403/23 – lista rezerwowa ofert w części dotyczącej zadania 1


25.04.2023 14:36

umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Grzegorz Bodzioch

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert