Menu Zamknij

Obszar „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – pilotaż w latach 2023–2025” – wyniki weryfikacji formalnej ofert

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 582/400/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – pilotaż w latach 2023–2025”.

Wszystkie oferty złożone w otwartym konkursie ofert otrzymały pozytywną weryfikację formalną.

Załącznik:

Programy skierowane do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – pilotaż w latach 2023–2025 –  wyniki weryfikacji formalnej


19.05.2023 7:10

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert