Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza” wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

Uchwałą nr 709/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Muzyczne szlaki Mazowsza”…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Uchwałą nr 710/403/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działania na…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

24 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 707/403/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…

Obszar „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”- wyniki oceny formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 410/392/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 marca 2023 r. otwartym konkursie ofert na realizację w…