Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

24 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 706/403/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” zadania pn.:

  1. „Droga do samodzielności – wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin”;
  2. „Działalność na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”;
  3. „Z Alzheimerem na co dzień – pomocna dłoń dla osób chorujących oraz ich rodzin”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały 706/403/23.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załączniki nr 4, 5 i 6 do uchwały 706/403/23.

Listy rezerwowe ofert stanowią załączniki nr 7, 8 i 9 do uchwały 706/403/23.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73, 22 376 86 07.

Załączniki:

Uchwała nr 706/403/23 z 24 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 706/403/23 – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 2 do uchwały 706/403/23 – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 3 do uchwały 706/403/23 – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 4 do uchwały 706/403/23 – Zestawienie złożonych ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 5 do uchwały 706/403/23 – Zestawienie złożonych ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 6 do uchwały 706/403/23 – Zestawienie złożonych ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 7 do uchwały 706/403/23 – Lista rezerwowa złożonych ofert

Załącznik nr 8 do uchwały 706/403/23 – Lista rezerwowa złożonych ofert

Załącznik nr 9 do uchwały 706/403/23 – Lista rezerwowa złożonych ofert


25.04.2023 13:14

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Joanna Sikorska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert