Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera” – wyniki oceny formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 3/377/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2023 r. w otwartym konkursie ofert na realizację…