Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert – obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 321/388/23 z dnia 27 lutego 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023-2025 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza”.

Nabór trwa od 2 do 23 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Ekonomii Społecznej, nr tel.: 22 37 68 563

Załączniki:

Uchwała nr 321/388/23 z 27 lutego 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – ogłoszenie konkursowe


01.03.2023 10:09

umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Aneta Sępka

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert