Menu Zamknij

Obszar „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – wyniki oceny formalnej – sprostowanie

Sprostowanie wyników weryfikacji formalnej ogłoszonych 1 marca 2023 r. https://bip.mcps.com.pl/otwarte-konkursy-ofert/obszar-dzialania-na-rzecz-integracji-i-reintegracji-zawodowej-i-spolecznej-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-wyniki-oceny-formalnej/ Sprostowanie tabel z wynikami weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 126/382/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego…

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”.

21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3…

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”

21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 410/392/23 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze…