Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

11 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.

Zgłoszeń należy dokonywać od 14 kwietnia do 8 maja 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, tel.: 22 37 68 554 i 22 37 68 555.

Załączniki:

Uchwała nr 583/400/23 z 11 kwietnia 2023 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


13.04.2023 13:53

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert