Menu Zamknij

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

18 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 639/402/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr. tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.

Załączniki:

Uchwała nr 639/402/23 z 18 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 639/402/23 – Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 2 do uchwały nr 639/402/23 – Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 3 do uchwały nr 639/402/23 – Listy rezerwowe ofert


19.04.2023 14:13

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert