Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

24 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 707/403/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadania pn.:

  1. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę”;
  2. „Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały 707/403/23.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załączniki nr 3 i 4 do uchwały 707/403/23.

Listy rezerwowe ofert stanowią załączniki nr 5 i 6 do uchwały 707/403/23.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73, 22 376 86 07.

Załączniki:

Uchwała nr 707/403/23 z 24 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 707/403/23 – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 2 do uchwały 707/403/23 – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 3 do uchwały 707/403/23 – Zestawienie złożonych ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 4 do uchwały 707/403/23 – Zestawienie złożonych ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 5 do uchwały 707/403/23 – Lista rezerwowa złożonych ofert

Załącznik nr 6 do uchwały 707/403/23 – Lista rezerwowa złożonych ofert


25.04.2023 12:45

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Mariusz Stańczak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert