Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn. „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”.

21 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„,zadanie pn. „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”.

Zgłoszeń należy dokonywać od 22 marca do 12 kwietnia 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73

Załączniki:

Uchwała nr 410/392/23 z 21 marca 2023 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


22.03.2023 08:29

utworzył: Patrycja Zęgota

wytworzył: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert