Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

27 marca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 480/395/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadania pn.:

  1. „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”;
  2. „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

Lista rezerwowa ofert stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 86 07.

Załączniki:

Uchwała nr 480/395/23 z 27 marca 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 480/395/23 z 27 marca 2023 r. – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert na zadanie pn.: „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

Załącznik nr 2 do uchwały 480/395/23 z 27 marca 2023 r. – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert na zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

Załącznik nr 3 do uchwały 480/395/23 z 27 marca 2023 r. – Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych na zadanie pn.: „Kontynuacja wsparcia funkcjonujących dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

Załącznik nr 4 do uchwały 480/395/23 z 27 marca 2023 r. – Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych na zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

Załącznik nr 5 do uchwały 480/395/23 z 27 marca 2023 r. – Lista rezerwowa ofert na zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”


28.03.2023 13:38
umieścił: Patrycja Zegota
wytworzył: Mariusz Stańczak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert