Menu Zamknij

Organizacja dwóch jednodniowych szkoleń oraz jednego dwudniowego szkolenia: Część I – Szkolenie jednodniowe pt. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”, Część II – Szkolenie jednodniowe pt. „Warsztaty umiejętności – design, estetyka, opakowanie, wdrażanie produktu”, Część III – Szkolenie dwudniowe pt. „Trening motywacyjny, rozwiązywania konfliktów oraz techniki organizacji czasu”. Znak sprawy: MCPS.ES/EO/351-1/2020.

Informacja o udzieleniu zamówienia cz II

Informacja o udzieleniu zamówienia cz I i III

Informacja o wyborze – szkolenia

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedź na pytania 19-06-2020

IWZ – 138o – szkolenia MCPS.ESEO351-12020

Załącznik nr 1a – OPZ 2-dni komunikacja

Załącznik nr 1b – OPZ współpraca

Załącznik nr 1c – OPZ design

Załącznik nr 2a – umowa

Załącznik nr 2b – umowa

Załącznik nr 2c – umowa

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 5 niepodleganie wykluczeniu

Załącznik nr 6 – wykaz usług

Załącznik nr 7a – wykaz trenerów

Załącznik nr 7b – wykaz trenerów

Załącznik nr 8 – RODO

Załącznik nr 9- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej


15.06.2020 08:53
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja 05.08.2020 11:40

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne