Menu Zamknij

Zamówienie na usługę przygotowania i realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w województwie mazowieckim. Znak sprawy: MCPS.ZP/PG/351-2-3/2020

Informacja o udzieleniu zamówienia 351-2-3-2020

wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

załącznik nr 1 do wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

informacja o wyborze

informacja z otwarcia ofert dodatkowych 351-2-3

informacja z otwarcia ofert 351-2-3

Odpowiedź na pytania 28-07-2020

Załącznik nr 1 do IWZ – OPZ Szkolenia 2020 – 28-07-2020

IWZ – szkolenia 2020

Załącznik nr 1 do IWZ – OPZ Szkolenia 2020

Załącznik nr 2 do IWZ – wzór umowy szkolenia 2020

Załącznik nr 3 do IWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 do IWZ – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5a do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5b do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5c do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5d do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5e do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5f do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5g do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5h do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 5i do IWZ – wykaz usług – szkolenia 2020

Załącznik nr 6 do IWZ – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 7a-7i do IWZ – Wykaz osób – szkolenia 2020

Załącznik nr 8a-8i do IWZ – doświadczenie trenerów

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależno…

Załącznik nr 10 – oświadczenie RODO – szkolenia 2020


22.07.2020 12:30
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 29.08.2020 12:30

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne