Menu Zamknij

Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – w formie wsparcia realizacji poniższych zadań:

1) Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na podstawie umów rocznych i 3-letnich;
2) Programy korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie – na podstawie umów rocznych.

Termin składania ofert od 4 do 25 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod nr tel. 22 37 68 572.

 

Załączniki:

Uchwała nr 313/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe


04.03.2021 10:35
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Paweł Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert