Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w formie wsparcia realizacji poniższych zadań:

  1. Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin;
  2. Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi w zakresie przeciwdziałania depresji, zaburzeń odżywiania oraz kompulsywnych zachowań związanych z używaniem nowych technologii;
  3. Wsparcie samodzielności społecznej osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin;
  4. Pomoc niemedyczna – poradnictwo dla dzieci i młodzieży cierpiących na zaburzenia lękowo-depresyjne;
  5. Pomoc niemedyczna dla rodzin z dziećmi i młodzieżą z zespołem Aspergera.

Termin składania ofert od 4 do 25 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod nr tel. 22 37 68 573.

 

Załączniki:

Uchwała nr 314/212/21Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe


04.03.2021 8:28
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert