Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

19 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 572/480/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Lista rezerwowa ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 86 07.

Załączniki:

Uchwała nr 572/480/24 z 19 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 572/480/24 z 19 marca 2024 r – Zestawienie ofert poprawnych formalnie na zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

Załącznik nr 2 do uchwały 572/480/24 z 19 marca 2024 r. – Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych na zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

Załącznik nr 3 do uchwały 572/480/24 z 19 marca 2024 r. – Lista rezerwowa ofert na zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”


20.03.2024 r. 08:50

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert