Menu Zamknij

ORGANIZACJA DWÓCH KONFERENCJI – CZĘŚĆ I. : ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI DOTYCZĄCEJ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA 150 OSÓB. CZĘŚĆ II: ORGANIZACJI DWUDNIOWEJ KONFERENCJI PN. „II MAZOWIECKIE FORUM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI” DLA 200 OSÓB. – znak sprawy: MCPS.PSP./432-1-5-/19; MCPS.PS/433-1-7/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

KLUCZ PUBLICZNY

Identyfikator postępowania

IWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełanianiu warunków

Załącznik nr 4 – oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 – Wykaz konferencji

Załącznik nr 8 – oświadczenie o grupie kapitałowej


29.10.2019 r. 10:55
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Paweł Ginel
ostatnia aktualizacja: 12.11.2019 14:52

Opublikowano wArchiwum