Menu Zamknij

Przygotowanie i podanie cateringu podczas dwudniowego Sympozjum profilaktycznego „Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 17-18 marca 2018 r. (dla 400 osób)

ZAPYTANIE OFERTOWE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

UMOWA

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne