Menu Zamknij

Przygotowanie ewaluacji dotyczącej skuteczności i trwałości sposobów działania poszczególnych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES obejmujących swoim działaniem teren województwa mazowieckiego za okres styczeń 2018 grudzień 2019. znak sprawy MCPS.ZP/PR/351-3/2020/U

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie ofert 

Ogłoszenie nr 551868-N-2020 z dnia 2020-06-18 r.

SIWZ.docx

Zał. nr 1 OPZ Zał. nr 2 wzór-umowy

Zał. nr 3 wzór-oswiadczenia-o-spelnieniu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu

Zał. nr 4 wzor-oswiadczenia-Wykonawcy-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Zał. nr 5 wzór-oświadzenia-o-przynależności-lub-nie-przynależności-do-tej-samej-grupy-kapitalowej

Zał. nr 6 wzór-formularza-ofertowego

Zał. nr 7 Wykaz-usług-badan

Zał. nr 8 Wykaz-osób

Zał. nr 9 informacja-dotyczaca-podwykonawcow-wzor


18.06.2020 14:30
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Piotr Ratajczyk
ostatnia aktualizacja: 17.07.2020 11:03

 

 

 

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne