Menu Zamknij

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki finansowe na „małe dotacje” w ramach obszaru „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

(09.11.2018) Kolejne oferty złożone do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach zadania pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały złożone kolejne oferty, spełniające warunki formalne:

1. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca” z siedzibą: ul. Hubalczyków 3 m. 19, 09-410 Płock;
2. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca” z siedzibą: ul. Hubalczyków 3 m. 19, 09-410 Płock.

Wszelkie uwagi do ofert należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia ofert, tj. do 16 listopada 2018 r., przesyłając je do Bogusławy Kaczyńskiej na adres e-mail: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: boguslawa.kaczynska@mcps.com.pl lub telefoniczny: /22/ 692-46-29 wew. 201. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania:

Oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: Grudniowy wyjazd integracyjny – Stowarzyszenie „Otwarte Serca”

Oferta realizacji zadania publicznego pod tytułem: Tradycje bożonarodzeniowe w rodzinach zastępczych – Stowarzyszenie „Otwarte Serca”

 

W dniu 7 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 128 000,00 zł na udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” pod nazwą: „Wspieranie realizacji programów podnoszących umiejętności wychowawcze rodziny i jej zdolności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych”.

KOMUNIKAT

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Małe Dotacje