Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

3 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 45/463/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Nabór ofert trwa od 4 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych tel. 22 376 85 72 oraz 22 376 85 73, 22 376 85 71.

Załączniki:

Uchwała 45/463/24 z 3.01.2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 45/463/24  – ogłoszenie konkursowe


03.01.2024 15:17

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert