Menu Zamknij

ŚWIADCZENIE USŁUGI NA RZECZ PRZEPROWADZENIA SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNEGO W GMINACH/POWIATACH Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO PT. „LIDERZY KOOPERACJI” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 W DZIAŁANIU 2.5 SKUTECZNA POMOC SPOŁECZNA – ZNAK SPRAWY MCPS.PUN/MP/351-5/2019.

Unieważnienie postępowania – MCPS.PUN-MP-351-5-2019

Zmiany w formularzu – MCPS.PUN-351-5-2019

Załącznik nr 3 Zmodyfikowany Formularz oferty – MCPS.PUN-MP-351-5-2019

IWZ – MCPS.PUN-MP-351-5-2019

Załącznik nr 1 OPZ-MCPS.PUN-351-5-2019

Załącznik nr 2 Wzór Umowy – MCPS.PUN-MP-351-5-2019

Załącznik nr 3 Formularz oferty – MCPS.PUN-MP-351-5-2019

Załącznik nr 4 o spełnianiu warunków – MCPS.PUN-MP-351-5-2019

Załącznik nr 5 o niepodleganiu wykluczeniu – MCPS.PUN-MP-351-5-2019

Załącznik nr 6 Wykaz osób w celu zdobycia dodatkowych punktów – MCPS.PUN-MP-351-5-2019


23.10.2019 r. 15:32
wytworzyła: Pawluczuk Małgorzata
umieścił: Damian Piekut
ostatnia aktualizacja: 06.11.2019 r. 12:28

 

 

Opublikowano wArchiwum