Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

16 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”:
1) Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę;
2) Ochrona i pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zgłoszeń należy dokonywać od 19 stycznia do 9 lutego 2023 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73

Załączniki:

Uchwała nr 92/380/23 z 16.01.2023 r.

Załącznik do uchwały – ogłoszenie o naborze do komisji

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do komisji


18.01.2023 08:31

umieściła: Patrycja Piórkowska

wytworzyła: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Aktualności