Menu Zamknij

„Zaproszenie na jednodniowe szkolenia świadomościowe dotyczące Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji realizowane w ramach projektu „Liderzy kooperacji” – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w stacjonarnych jednodniowych szkoleniach świadomościowych  (formularz zgłoszeniowy w załączeniu) z tematyki dotyczącej Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych. Szkolenia…