Menu Zamknij

Przygotowanie i przeprowadzenie badania społecznego dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pn.: „Perspektywy rozwoju zakładów aktywizacji zawodowej na terenie województwa mazowieckiego”. MCPS.ZP/KM/351-2/2020/U

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-351-2-20 Informacja z otwarcia ofert-2020-07-01 Odpowiedzi na pytania wykonawców Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) Modyfikacja SIWZ zalacznik-nr-1-do-SIWZ-OPZ…