Menu Zamknij

Świadczenie usługi Animatora w wybranych gminach i powiatach województwa mazowieckiego w ramach projektu partnerskiego pt. „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. MCPS.PUN/MP/351-2/2019.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IWZ Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 2 Wzór Umowy Załącznik nr 3 Formularz oferty Załącznik nr 4 o spełnianiu…

Usługa doradcza w ramach stanowiska Doradcy ds. Modelu Kooperacji dla podmiotów z gmin i powiatów województwa mazowieckiego w ramach projektu „Liderzy kooperacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w działaniu 2.5 Skuteczna pomoc społeczna w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej MCPS.PUN/MP/351-1/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty IWZ Załącznik nr 1 OPZ Załącznik nr 2 Wzór Umowy Załącznik nr 3 Formularz oferty Załącznik nr 4 O spełnieniu…

Konsultacje społeczne projektu zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017–2021

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu zmiany Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na…