Menu Zamknij

MCPS-WZK/CM/351-14/2024 TP/U Opracowanie graficzne, druk i dostarczenie do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej notesów oraz druk i dostarczenie plakatów profilaktycznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2025

https://platformazakupowa.pl/transakcja/913889


11.04.2024 15:02

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Cezary Maliszewski

Opublikowano wAktualne zamówienia publiczne