Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Otwarte Serce na realizację zadania publicznego pn. „Razem dla społeczności”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Sylwii Krawczyk, tel.: 22 376 85 79, e-mail: sylwia.krawczyk@mcps.com.pl  w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.
Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.


Załącznik:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Otwarte Serce


17.04.2024 08:15
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Sylwia Krawczyk

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy